Tag Archives: bằng C chở được bao nhiêu người

Bằng C lái được xe gì, chở được bao nhiêu người

          Bằng C lái được những loại xe nào? Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, Cụ thể:   Điều 16. Phân hạng giấy phép lái xe  Hạng c cấp cho người điều khiển các loại xe sau đây:  a) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên […]